Yabancı personel çalıştırma harç bedelleri

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI

SÜRE

2016 YILI HARÇ TUTARI

2017 YILI HARÇ TUTARI

Süreli Çalışma İzin Belgesi

(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)

1 yıla kadar (1 yıl dahil)

Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).

500 TL

537,50 TL

Süresiz Çalışma İzin Belgesi

5000 TL

5375,00 TL

Bağımsız Çalışma İzin Belgesi

5000 TL

5375,00 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 537,50 TL harç alınır.

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

Bakanlığımızca düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden 2017 yılı için 63,00 TL değerli kağıt bedeli alınacaktır.