Pilot ve hosteslere çalışma izni

Sivil havacılık sektöründe uçak ve helikopterlerde ya da hava alanlarında, apronda pilot, teknisyen hostes ve hava alanı görevlisi olarak çalışmak isteyen yabancı personel için çalışma izin belgesi düzenlenmektedir. Başvuru yapacak pilotlar, başvuru sırasında ülkelerinden aldıkları pilotluk lisansını ibraz etmek zorundadır.

Çalışma izni uzatma başvurularında ise, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınacak yabancı uyruklu pilot ve teknisyenlerin lisanslarını Türkiye’de geçerli kılan Validasyon Belgesi’ni de ibraz etmek zorundadırlar.

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,

2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),

3. Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı pasaport sureti (Pasaport eğer latin harfleri ile düzenlenmemişse yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi gerekir)

4. Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı diploma sureti,

5. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, ikamet tezkeresinin süresinin en az 6 ay olması ve başvurunun bu süre içinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurtdışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuru yapacaktır).

6. Pilot Lisansı.

Havacılık Kurumundan İstenen Belgeler:

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

2. Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,

3. Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,

4. Kuruluş yabancı sermayeli ise; Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

5. Faaliyet Belgesi.