Yabancı doktor için çalışma izni

Yurtdışından gelecek doktorlardan diploma denkliği ve Türkçe bilme şartı aranır. TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından dil sınavından geçen doktorlar için Türkiye’de çalışma izni için engel kalmaz.

Çalışma Şartları

Yabancı sağlık meslek mensupları, aşağıda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilirler:

a) Diploma ve/veya uzmanlık belgesinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescillenmiş olması,

b) Mesleğini icra etmesine kanunen engelli olmaması,

c) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak,

ç) İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikâmet izni almış olmak,

d) Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.

GEREKLİ BELGELER

1) İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge,

2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge,

3) Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliği’nden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge,

4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi.