Yabancı Hizmetçi Çalıştırmak

YABANCI HİZMETÇİLER
Filipinli ve Nepalli yabancı hizmetçi, bakıcı, dadı için 9ekim Grup bünyesinde bulunan www.yabancibakicilar.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yeni yasal düzenlemelerle konutlarda ev hizmeti, dadılık, hasta bakıcılığı vb. yapmak üzere çalıştırılacak yabancı personel için çalışma izin belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

3 aylık kapı vizesi ile Türkiye’ye giren; vizesinin bitmesine 2-3 gün kala yurtdışına giriş çıkış yaparak tekrar 3 aylık turistik vize ile Türkiye’de kalan; Yabancı Hizmetçi, Hizmetli, Bakıcı, Dadı, Hasta bakıcı gibi işlerde kaçak olarak çalışan / çalıştırılan Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan, Filipinler, Ukrayna ve Rusya federasyonu vatandaşları, 1 Şubat 2012 gününden itibaren 90 gün (Ülkelere göre şartlar değişkenlik gösterebilir, lütfen danışınız) Türkiye’de kaldıktan sonra yurtdışına çıkabilirler.
Bu durumdaki kaçak kişileri çalıştıran kişilerin kanuni olarak çalışma izni almaları ve akabinde Yabancı Hizmetçi, Hizmetli, Bakıcı, Dadı, Hasta bakıcı meslekleri kapsamında ikamet izni almaları gerekmektedir.
Çalışma ve ikamet izni konusunda uzman olan 9ekim, bu durumdaki işçilerin çalışma ve ikamet izni işlemlerini hızla ve gerektiği şekilde tamamlar.
9ekim uzmanları tarafından gerekli evrakın incelenmesinden sonra, yasalara uygun olması durumunda yabancı çalışanın yurtdışına gidip gelmesine gerek kalmadan çalışma izni başvurusu Türkiye’den yapılır, başvurunun olumlu neticelenmesi durumunda yurtiçinden ikamet izinleri alınabilir.

KALIŞ SÜRESİ HAKKINDA YENİ KARAR:

MADDE 1 – (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki süre, vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi yeterli ise yabancının Türkiye’den çıktığı gün itibarıyla önceki 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanır.
(2) Yabancının Türkiye’deki vize muafiyeti süresi veya vizede belirtilen kalış süresi 90 günden az ise 90 güne tamamlanacak şekilde yurt içinden uzatılabilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 2 – (1) 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki sürenin 90 gün olarak uygulanmasına ilişkin 22/12/2003 tarihli ve 2003/6641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Karar, 1/2/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.” denilmektedir.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan yeni kritere göre, ev hizmetlerinde çalışacaklar için asgari ücretin 1,5 katı yerine, bir asgari ücret olarak değiştirilmiştir. Ev hizmetlerinde yabancı çalıştıracak iş verenler, asgari ücret üzerinden SGK kaydı yaptırarak çalıştırılabilecektir.
• Ev hizmetleri, bakıcılık hizmetlerinde çalıştıracak işverenlerin, çalıştıracağı yabancı için çalışma izni almak için Bakanlığa başvuru yapmaları gerekmektedir.
• Çalışma izin başvurusu için iki başvuru usulünden birisinin kullanılması yasal kuraldır.
• Yabancı en az 6 ay süreli ikamet iznine (öğrenci ikamet hariç) sahipse, bu ikamet iznini kullanarak, kendi ülkesinde dönmesine gerek kalmadan çalışma izin başvurusu yapılabilir. Yabancı en az 6 ay süreli ikamet izni alamıyorsa, daimi ikamet ettiği ülkedeki en yakın Türk konsolosluğuna çalışma izni vize başvurusu yapmalıdır. Detaylar aşağıda belirtilmiştir.

Yabancı hizmetli için Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır? (Yurtiçi Başvuru Süreci)
Halen ülkemizde turist vizesi ile bulunan yabancılar dahil olmak üzere, 6 ay süreli İkamet tezkeresi talebi için yabancı şahsı çalıştırmak isteyen Türk ailesi (yetkili bir aile ferdi) yabancı şahısla birlikte İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat ederek ikamet tezkeresi talebinde bulunacaktır.

1) Yabancı personele 1 Yıllık Turistik ikamet alınması konusunda İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ‘nden randevu alınması,
1 Yıllık Turistik İkamet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:
İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
– Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, öz çekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
– Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerdenbiri yeterli sayılır):
a- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
b- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
c- Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
d- Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

DİKKAT: Çalışma Bakanlığına yurtiçinden başvuru için 6 aylık ikamet izni şartı bulunmaktadır!

2) Ankara Çalışma Bakanlığı çalışma izni başvurusu:
Talebin Emniyet makamlarınca uygun bulunması halinde ikamet tezkeresinin teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izin başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izin başvurusu için işveren konumundaki şahsın PTT şubelerinden e-devlet şifresi alması ve internet ortamında e-devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik çalışma izin başvuru yapması gerekmektedir.
Yapılacak elektronik başvurunun tamamlanmasını takip eden 6 işgünü içinde dilekçe ve internet üzerinden çıktısı alınacak üzerinde barkod numarası bulunan Yabancı Personel Başvuru Formu’nun (4 syf.) Çalışma Bakanlığına ulaştırılması zorunludur.

3) Çalışma İzni Harçlarının Ödenmesi:
Çalışma izni başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda çalışma harcı yatırılır.

 

Not : Çalışma izni kartı aynı zamanda ikamat teskeresi yerine geçmektedir, ayrıca bir ikamet teskeresi alınmasına gerek yoktur.


 

Yabancı Hizmetli, Çalışma İzni Yurtdışı Başvuru Süreci:

1) Yabancı personel yurtdışı Türk Konsolosluğu Çalışma vize başvurusu yapılması:
En az 6 ay süreli ikamet izni olmayan yabancı personel olarak çalışacak kişiler, çalışma izni vize başvurularını kendi ülkesindeki Türk konsolosluklarından ve temsilciliklerinden yapmak zorundadırlar. Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletirler.

2) Yabancı Personel Türk Konsolosluğu çalışma vizesi için harç ödemesi:

3) Ankara Çalışma Bakanlığı’na Çalışma İzni Başvurusu Yapılması:
Yabancının Türk temsilciliğine yaptığı başvuru tarihinden itibaren 10 (on) işgünü içinde çalışma izni başvuru dosyasının Çalışma Bakanlığı’na online ve fiziki evrak girişlerinin yapılması zorunludur. Çalışma izni başvuru formu elektronik ortamda doldurulur. Çalışma İzni Başvuru Formu’nun bakanlığın istediği şirket ve yabancıya ait evrakların sisteme tanıtılarak elektronik ortamda onaylanması işleminden sonra, form elektronik ortamda sistem tarafından kabul edilir. Onaylanan çalışma izin başvurularının geçerli olabilmesi için internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından imzalanarak yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte online başvurunun onaylanmasını takip eden 10 (on) işgünü içinde fiziki olarak Çalışma Bakanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

4) Harç Ücreti Ödenmesi:
Çalışma izni başvurusu olumlu sonuçlandı ise çalışma harcı yurtdışında başvuru yapılan konsolosluk veya temsilcilikte yatırılır.

5) Yurtdışı Türk Konsolosluğu Çalışma Vizesi Onayı:
Kendi ülkesindeki veya ikamet ettikleri ülkedeki Türk konsolosluklarından başvuru yapanlar, Türkiye Çalışma Bakanlığı’ndan aldığı çalışma izni ile birlikte tekrar kendi ülkesindeki Türk konsolosluğuna giderek pasaportuna çalışma vizesini işlettirmek zorundadır. Alınan çalışma izni kartı aynı zamanda ikamet teskeresi yerine geçmektedir, ayrıca bir ikamet teskeresi alınmasına gerek yoktur.

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Hizmetli Çalışma İzni için gerekli belgeler:
1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,
2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3. Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti, (Pasaport eğer latin harfleri ile düzenlenmemişse yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi gerekir)
4. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresi’nin süresinin en az 6 ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurtdışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır),
6. Çalışacak yabancı TC vatandaşı ile evli ise sadece TC vatandaşının kimlik fotokopisi,
7. İşverenin yabancıya vereceği asgari ücret üzerinden aylık ücretini ve yabancının SSK primlerini karşılayabilecek maddi yeterlilikte olduğunu ispatlayacak belgeler. İşverenin gelir belgesi fotokopisi (maaş bordrosu, kira geliri, faiz geliri, ev tapusu veya kontratı, şirket ortaklığı varsa Ticaret sicil gazetesi ve bilanço vb.)

Çalışma Bakanlığı’nın yabancılar çalışma izni cevaplanma süresi ortalama 30 gündür.

 

 

Kanuni zorunluluğun yanında; Yabancı işçi çalıştıran kişiye getireceği ek avantajlar şunlardır;

• Yabancı işçinin illegal konumdan legal konuma geçmesinin ve sosyal bir güvenceye sahip olarak verdiği özgüven doğrultusunda çalıştığı yere artı güven duyması; bu ciddiyet doğrultusunda yeni iş arayışlarına ve kısa dönem çalışmaya yönelmemesi; işi bırakıp gitmemesi. Bu doğrultuda ailenin belirli bir alışkanlık kazandığı personelini kaybetmemesi. Yeni alınacak isdihdamın olumlu veya olumsuz adaptasyon süreçleri için beklenilmemesi. Yeni eleman aramak için uzun sure beklenmemesi.

• Yabancı personelin 5 yıl fiili olarak çalışma izni dahihilinde Türkiye’de bilfiil çalışması durumunda bağımsız çalışma izni alma hakkına kavuşmasına sebeb olmasının getiridiği avantajlara sahip olacağını bileceğinden, işine daha sıkı ve ciddi sarılması.

• Yabancı personelin iş ortamında yaralanma, sakatlanma, ölüm durumda sosyal güvence dahilinde çalışacağından oluşan durumlardan işverenin maddi ve manevi riske girmemesi ve bu durumda oluşacak olumsuz durumda yabancı işçinin hemen malulen emekli olabileceği diğer yönden emeklilik yaşı geldiğinde Türkiye’den emekli olabileceğinin bilinmesini getirdiği iş motivasyonu.

• Kaçak işçinin çalışılan evde veya ikamet sahibi olmadan izinli çıktığı günlerde yakalanması durumunda, işverenin ödeyeceği ortalama 5000.-USD kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası ve yabancı işçinin yurtdışı çıkış masrafları, yanı sıra kanuni takibata uğramaması.

• Yabancı işçiye alınacak süreli çalışma müsadesi doğrultusunda sahip olacağı ikamet izni ile istediği şekilde izin günlerini korkusuzca sosyal olarak değerlendirebileceğinden bunun işciye verdiği mutluluk.

• Yabancı kişinin hayatını ve geleceğini Türkiye Cumhuriyeti Devlet güvencesi dahilinde garanti altına alınmasının getirdiği iş disiplini ve istikrarlı çalışma.

• Yabancı kişinin kaçak çalıştığı dönemlerdeki gibi turistik vize günlerini bitişlerinde yurtdışına gidiş geliş yapmak zorunda kalmadığından gerek işverene gerekse yabancı işciye stres ve yol, konaklama, harç bedellerinin ödenmemesinden doğan maddi ve manevi kolaylık.

• Kanuni zeminde, yabancıların Türkiye’de çalışma izni almak için yapacakları başvuru doğrultusunda geçmiş ve sabıka tespitlerinin Emniyet ve MİT ( Milli istihbarat ) makamlarınca yapılacağından geçmişi karanlık ve kapalı kişilerin tespit edilerek ev ve ailelerini güvenle emanet edebilmeleri ve gerçek kimlik tespitlerinin yapılarak kayıt altına alınmaları. Geçmiş yıllarda kaçak çalıştırılan birçok yabancı hizmetli tarafından hırsızlığa uğrayan, soyulan, darp ve tehdit edilen ve adli ve kriminal duruma düşen ailelerin durumu ortadadır. Yapılan tespitlerde olayın adli makamlara intikal etmemesi, cezai müeyyidelere uğranmaması ve basına yansımaması için mağdur kişi ve ailelerin şikayetçi olmadıkları gözlenmiştir.

• Yabancı işçinin sahip olduğu çalışma izni ve ikamet izni dahilinde vergisiz olarak binek otomobil satın alabilmesi veya memleketinde sahip olduğu aracını vergisiz olarak Türkiye’de kullanabilme hakkına sahip olması.

• İş sözleşmesi dahilinde hareket eden yabancı personelin imzalayıp onayladığı iş akit sözleşmesine aykırı hareket ettiğinde işinin sona ereceği ve mevcut çalışma izni ve ikamet izninin 15 gün içinde iptal edileceğinin bilincinde olup özen ve ciddiyetle çalışması.

• Çalışma izninden dolayı ikamet izni alan yabancı işçinin yurtdışında, memleketinde bulunan eş çocuk, anne, baba ve akrabalarına Türkiye’de çok kolayca ikamet izni alınabilmesinin getirdiği vatan ve akraba hasretinin giderilmesinden doğan iş motivasyonu.