Eğlence sektörü için çalışma izni

Eğlence sektöründe dansçı, animatör ya da sanatçı olarak çalışmak isteyen yabancıların başvuruları bu şubede değerlendirilir.

Eğlence sektöründe çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında

• Turizm İşletme Belgesi,

• İş sözleşmesi,

• Bir önceki yıla ait 40.000 TL’lik döviz bozdurma belgesi ibraz etmek zorundadırlar.

• Söz konusu iş sözleşmeleri; Türkçe ve yabancının ana dilinde olmak üzere en az iki dilde hazırlanmış olacaktır.
İş sözleşmelerinde;

• Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip memleketlerine dönüşlerinde dönüş biletleri ile yol masraflarının müesseselerince karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt,

• Ücretin her 6 ayda bir değişen asgarî ücretten daha düşük olamayacağına ilişkin bir ibare,

• Vergi numarası,

• Çalışanın haklarının yanısıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat numarası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.
Yabancı sanatçı çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri’nin, bir önceki yıl için en az 40.000 ABD Doları veya muadili dövizi sağlamış olmaları ve bunu belgelemeleri, yeni açılacak işletmelerin ise müteakip yıl için anılan miktarda dövizi sağlayacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.
Yabancı sanatçıların uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış sanatçılar ve topluluklar olduklarını gösteren bonservislerinin, usulüne uygun olup olmadığı tetkik edilerek, ciddiyeti konusunda tereddüt bulunan müesseselerin bonservisleriyle ilgili detaylı araştırma yapıldıktan sonra işlem sonuçlandırılacaktır.
Yabancı sanatçıların çalışma izni başvurularında, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği incelenir, eksiklik bulunanlara çalışma izni verilmez.
Yabancı sanatkârlara verilecek çalışma izinlerinde, çalışacakları yerin sahne kapasiteleri dikkate alınır. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

 

EĞLENCE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA

YABANCI PERSONELDEN İSTENEN BELGELER:

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,

2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),

3. Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı pasaport sureti,

4 Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı diploma sureti

5. Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)

6. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli ikamet Tezkeresi noter onaylı sureti:

Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, ikamet tezkeresinin süresinin en az 6 ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurtdışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuru yapacaktır.

7. İş Sözleşmesi: Yabancı ile işveren arasında imzalanmış, Türkçe ve yabancının kendi dilinde hazırlanmış iş sözleşmesi, 155 Polis, 157 İnsan Ticaretiyle Mücadele’ye ait telefon numaraları yer alacaktır)

8. Bonservisler: Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç.

İŞYERİNDEN İSTENEN BELGELER:

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

2. Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi Örneği (Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış),

2. İşyerinin döviz gelirlerine ait belgeler (işletmenin bir önceki yıl en az 40,000 (kırkbin) ABD Doları veya muadili dövizi sağladığına dair yetkili bankalarca verilen döviz alım bordrosu),

3. Tüm çalışanları gösterir SSK prim bordrosu (en son aya ait),

4. İşyerinin vergi borcunun bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış yazı (uzatmalar için),

5. Bilanço ve kar-zarar tablosu (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı),

6. Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya işyerince onaylı örneği (yabancı sermayeli kuruluşlar için),

7. Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 TC vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş TC vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.