9ekim Grubunu daha yakından tanıyın...

 

Home  >  Faydalı Bilgiler  >  Yabancı çalışma izni nasıl alınır?
Yabancı çalışma izni nasıl alınır?9ekim yabancı çalışma izni için gerekli evrakı hazırlayıp kontrol ettikten sonra, yabancı personel çalıştıracak firma adına Ankara Çalışma Bakanlığı'na başvuru süreleri dâhilinde başvurur.

4875 sayılı yasaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen Yabancı Personel Çalışma İzni alma süreci başvuru öncesinden başlayarak özenli hazırlık ve takip gerektirir. Bakanlık uzmanları başvuru öncesi yabancı çalışma izni almak isteyen personelin ve çalışma izni talebinde bulunan firmaya ait bilgilerin Çalışma Bakanlığı kriterlerine uygun olup olmadığını değerlendirir.

Çalışma izni başvurusu yapmadan önce dosyanın yeterli olduğundan emin olmalı, yabancı çalışma izni alma şansı olmayan veya düşük olan personelin başvurusu için acele etmemelisiniz.

yabancı çalışma izni konusunda profesyonel bir danışman ile çalışırsanız, gerekli evrak konunun uzmanları tarafından hazırlanıp kontrol edilir, sizin durumunuza özel ek ve destekleyici belgeler gerekiyorsa tamamlanır ve başvuru dosyası eksiksiz hale geldikten sonra yabancı personel çalıştıracak firma adına Ankara Çalışma Bakanlığı'na ilgili süreler dâhilinde başvurulur.

yabancı çalışma izni başvuru dosyasına konan belgeler, yasa ve yönetmeliklere uygun olsa bile bakanlık bilgi ve belgeleri farklı yorumlayarak bazı çalışma izni başvurularını olumsuz yanıtlayabilir.

yabancı çalışma izni ile ilgili son ve kesin kararı Çalışma Bakanlığı'nın verdiğini, Bakanlık uzmanlarınca değerlendirmeye alınıp, görüş sunulmadığı sürece, hiçbir otorite, kurum ya da kişinin başvuru konusunda hüküm yürütemeyeceğini unutmayın! Başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını istiyorsanız Çalışma Bakanlığı'nın inceleme ve değerlendirme kriterlerini çok iyi bilen; yabancı çalışma izni konusunda deneyimli ve yasa / yönetmeliklere en uygun başvuru dosyasını hazırlayacak bir danışman firma ile çalışmanız yararlı olacaktır.

Çalışma izni başvurusu ret / olumsuz yanıtlanan yabancı personel için 1 sene boyunca yeniden başvuruda bulunulamaz. Ayrıca ilk başvuruya verilen red yanıtı sonraki başvuruları etkileyebilir. Çünkü reddedilen çalışma izni başvuruları tüm şirket kayıtlarında saklanır.

Profesyonel bir danışman, işe firme ve çalışan durumundaki gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni için gerekli belge ve bilgilerini inceleyerek başlar, tüm olasılıkları ve reddedilme risklerini değerlendirir, müşterisini bu konuda bilgilendirir. Danışmanın değerlendirmesi sayesinde kişi ya da firma içinde bulunduğu durum ve beklentileri konusunda somut bir öngörü edinir. Geri dönüşü zor bir adım atmamak sizi ve firmanızı işgücü, zaman ve prestij kaybından kurtaracaktır.YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ ALMA AŞAMALARI

9ekim, çalışma izni alma sürecinde bir strateji dahilinde aşama aşama ilerler:

AŞAMA 1 / Fizibilite ve Ön İnceleme: Fizibilite, yabancı personel çalıştırma prosedürünün ilk adımı sayılabilir. Çalışma izni başvurusu yapan firma ve izni alacak personelin Çalışma Bakanlığı değerlendirme kriterlerine uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan bir ön çalışmadır. Ön inceleme için, yabancı personelin çalışacağı firmanın insan kaynakları departmanının ya da ilgili birimin “Yabancı Personel Çalışma Müsaadesi Bilgi Formu”nu doldurması istenir.

AŞAMA 2 / Ayrıntılı Hizmet ve Fiyat Teklifi: 9ekim yabancı personel çalıştıracak firmayla yapılacak görüşmeler neticesinde, yetkililerinin ihtiyaç ve taleplerine göre ayrıntılı hizmet ve fiyat teklifini sunar.

AŞAMA 3 / Danışmanlık Hizmetleri Anlaşması: Teklif ve anlaşmanın kabulü halinde, karşılıklı olarak Danışmanlık Hizmetleri Anlaşması imzalanır.

AŞAMA 4 / Yabancı Personel Çalışma İzni Başvuru Belgelerinin Düzenlenmesi: Çalışma izni başvuru dilekçesi hazırlanıp, çalışma izni için gerekli evrak yabancı personel ve çalışacağı firmadan temin edildikten sonra 9ekim danışmanlarınca kontrol edilir. Eksik ve destekleyici belgeler firmadan temin edilir, Çalışma Bakanlığı inceleme ve değerlendirme kriterlerine uygun Yabancı Personel Çalışma İzni Başvuru Dosyası hazırlanır.

AŞAMA 5 / İkamet İzinleri veya Yurtdışı Konsolosluk Başvurusu: Yabancıların çalışma izni için gerekli belgelerin ilki; Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubesi tarafından verilen 6 ay süreyle geçerli, ikamet izni veya yurtdışı çalışma vizesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluk Başvurusu numarasıdır.

Çalışma izni başvurusu için gerekli olan, 6 ay süreli çalışma veya oturma amaçlı ikamet izni alınması işlemlerini 9ekim danışmanları yürütür. CEO, üst düzey yönetici ya da genel müdür düzeyindeki çalışanlar için işlemlerin hızlandırılması talep edilirse, 9ekim'in yabancı dil bilen ve uluslararası deneyime sahip danışmanları dünyanın herhangi bir ülkesinin konsolosluklarında gerekli işlemleri başlatır ve hızla sonuçlandırır.
9ekim, Türkiye'nin tüm yurtdışı konsolosluklarında başvuru hizmeti sunan tek relokasyon firmasıdır.

AŞAMA 6 / YÖK Diploma Denklik ve TMO Başvurusu: Diploma denklik başvurusunda istenen belgeler ile değerlendirme usul ve esasları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Türkiye'de çalışacak yabancı personelin icra edeceği meslek -örneğin- mühendislik ise Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu'na yabancı personelin lisans diploma aslı ve ders notları ile başvurmak, diploma denklik ve  lise diploması denklik yazılarını almak, beraberinde Türkiye Mühendisler Odası'na Kayıt İşlemi'nin yaptırmak gerekir.

AŞAMA 7 / Ankara Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancı Çalışma İzni Başvurusunun Yapılması: Yabancı işçi çalıştırma şartları gereği 9ekim, Bakanlık inceleme ve değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanan çalışma izni başvurusunu dijital ve yazılı belge halinde ilgili Bakanlık birimlerine ulaştırır.

yabancı çalışma izni danışmanlığında 9ekim'i tercih etmenin avantajları:

1. 9ekim yabancı çalışma izin başvurularını baştan sona takip ederek Bakanlık kararları doğrultusunda sonuçlandırır.

2. Danışmanlarımız başvuru süreci boyunca yabancı personel ve çalıştığı firmanın insan kaynakları birimi bilgilendirir.

3. Bakanlık başvurularında danışmanlarımıza teslim edilen değerli evrak ve kişisel bilgiler resmi kurumlar dışında hiçbir 3. şahıs ya da kurumla paylaşılmaz.

4. Müşterilerimizin güvenliği için yurtiçi ve yurtdışındaki resmi kurumlar (konsolosluk, gümrük, emniyet müdürlükleri, çalışma ve dışişleri bakanlığı vb.) dahil tüm relokasyon işlemlerini 3. partiden destek almadan ve dış kaynak kullanmadan, yabancı dil bilen ve mevzuata hakim danışmanlarımızın titiz çalışmasıyla kendi çatımız altında tamamlarız.

5. Çalışma izni başvuru dosyası bakanlık uzmanlarınca incelenmeden, herhangi bir makam ya da kişi çalışma izninin onaylanmasını garanti edemez. 9ekim olarak hiçbir müşterimize bu yönde taahhütte bulunarak onları yanıltmayız.

 

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Müşteri Yorumlar

Mr. Preben Riis-Hansen

HAKAN AGRO DMCC
Thanks and regards, Preben Riis-Hansen Firstly, it is nice to get you and your company “9 Ekim Group”

 
Luciano Cagnato

GENERALI
Would like to express my appreciation for the services provided to me and to all expats working for Generali Sigorta A.Ş.

9 Ekim Uluslararası Üyelikler