9ekim Grubunu daha yakından tanıyın...

 

Home  >  SSS İkamet Tezkeresi - Oturma İzni SSS
İkamet Tezkeresi / Oturma İzni Sık Sorulan Sorular

İzmir'de ikamet eden bir pilotum. Kız arkadaşım Rus vatandaşı. Beraber yaşamak istiyoruz, kız arkadaşım için oturma iznini ne şekilde alabilirim merak ediyorum. Uzun süreli oturma izni almak için ne yapmalıyız? Bana alternatifler hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

Arkadaşınıza il etapta 3 aylık kapı vizesi, ardından 6 aylık ikamet (oturma) izni almalısınız. İşlemler Türkiye'de yapılacak, turistik vizeyle ya da Türkiye'de ev kiralayarak oturma izni almanız mümkün. Bu durumda ilk etapta 1 yıl ardından 2 yıl süreli oturma izni verilir. Tüm işlemleri İzmir'de arkadaşınızın firmamıza vereceği vekâlet ile İngilizce bilen uzman elemanlarımız takip edip sonuçlandırabilir.

Firmamızda çalışacak yabancı bir personel için 1 yıl süreli çalışma izni aldık. İkamet izni için ilgili yabancı şubeye kaç gün içinde başvurmamız gerekiyor?

Çalışma izni belgesini alan yabancıların, belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ikamet tezkeresi almak üzere İçişleri Bakanlığı'na (İl Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubesi) başvurmaları zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.

 

Çalışma meşruhatlı (amaçlı) ikamet tezkeresi nedir? Bu tezkerenin tanzim edilmesinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Çalışma amaçlı ikamet tezkeresinin tanzimi 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'un 3. maddesi gereğince; Türkiye’ye çalışmak üzere gelen yabancıların, geldikleri tarihten itibaren 1 ay zarfında ve herhalde çalışmaya başlamadan önce emniyet makamlarından çalışma meşruhatlı amaçlı ikamet tezkeresi almaları zorunludur.

Bu çerçevede yabancıların Bakanlıktan alacakları çalışma iznini müteakip dış temsilciliklerden muteber bir çalışma vizesi alarak müracaat etmeleri; yasal süreler içinde Türkiye’de bulunmaları; belirttikleri işyerinde çalışacaklarının anlaşılması ve illerince de adlî, idarî ve siyasî açıdan sakınca bulunmaması kaydı ile çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi tanzim edilir ve bu konuda Bakanlıktan ayrıca bir talimat beklenilmez. Bu iznin tanzim edilebilmesi için çalışma izninin bulunması esastır.

Vize ihlali yaparak Türkiye’den çıkış yapanlar, Türkiye’ye tekrar ne zaman giriş yapabilir?

Vize süresini ihlal eden yabancılara, Türkiye'ye tekrar ne zaman giriş yapabilecekleri imza karşılığında Emniyet Müdürlüğü'nce tebliğ edilir. Bu süre 3'er aylık dönemler halinde hesaplanır ve yaklaşık olarak ihlal edilen süre kadar giriş yasağı uygulanır. Ancak giriş yasağı ile birlikte uygulanan para cezasını ödemeyen yabancıların 5 yıl süre ile Türkiye'ye girişi yasaklanır.

Ülkemizde vize süresini ihlal eden yabancılardan, herhangi bir suça karışmayan ve haklarında adli veya idari bir işlem yapılmadan önce, kendi imkânları ile gelerek Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne müracaat edenlere, para cezalarını ödemeleri halinde çıkış yasağı uygulanmaz. 15 günlük çıkışa istinaden ikamet tezkeresi verilerek kendi imkanları ile ülkemizden ayrılmaları istenir. Bu şekilde müracaat eden yabancılara ülkeye giriş yasağı da uygulanmaz.

Tapu alabilmek amacıyla ikamet tezkeresi talebiyle müracaatta bulunurken hangi belgeleri getirmek gerekiyor?

Tapu alabilmek için ikamet tezkeresi işlemi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu tür taleplerde bulunan yabancılara 6 ay geçerli turistik ikamet tezkeresi tanzim edilmektedir.

Yabancıların gayrimenkul satın alabilmesi için 6 ay süreli ikamet izni gerektiren ülkeler hangileridir?

Rusya Federasyonu, Bosna Hersek, Hindistan, Maritus, Meksika, Mısır, Singapur, Togo, Yeni Zelanda, Endonezya, İsviçre, Kongo Cumhuriyeti, Şili, Japonya, Özbekistan, Danimarka, İsrail ve Tayland vatandaşlarının Türkiye'de ev satın alabilmesi için 6 ay geçerli oturma izinlerinin (ikamet tezkeresi) bulunması gerekmektedir. Bu amaçla yukarıda adı geçen ülke vatandaşlarına 6 ay geçerli turistik ikamet düzenlenir.

İstanbul ili sınırları içerisinde yaşayan bir yabancı oturma (ikamet izni) almak için nereye müracaat etmelidir?

İlk müracat olması durumunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ne, uzatma söz konusu ise ikamet ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne müracat etmeleri gerekmektedir.

Geçerli ikamet izni bulunanların tezkerelerine çalışma izni bilgileri nasıl kaydedilir?

Herhangi bir sebeple ikamet tezkeresi almış ve temdit edilebilirliği (uzatılması) mümkün ikamet tezkeresine sahip olan yabancılardan aynı zamanda çalışma izni de alanların tezkereleri üzerine çalışma izni ile ilgili bilgiler kaydedilir, ayrıca ikinci bir ikamet tezkeresi tanzim edilmez.

Çalışma izin belgesi düzenlenen yabancının aldığı belgeyi kaç gün içinde ilgili makama ibraz ederek çalışma amaçlı ikamet tezkeresi alması gerekir?

Çalışma izni alan bir yabancının, önceden aldığı oturma iznini en geç 30 gün içinde çalışma meşruhatlı (amaçlı) ikamet iznine çevirmesi zorunludur.

Çalışan yabancıların adres ve statü değişiklikleri durumunda ikamet tezkeresinin durumu ne olmaktadır?

Çalışma amaçlı ikamet tezkeresi almış yabancılardan, konumu değişmiş olsa dahi (adres, medenî hal ve ikamet tezkeresi aldığı ilden başka bir ile nakil vb.) ikamette kesinti söz konusu değilse, çalışma izniyle ilgili yukarıda belirlenen esaslar dahilinde, çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ilgili Valilikçe Bakanlık talimatı beklenmeksizin uzatılır.

Çalışma ve oturma izni hangi durumlarda nasıl iptal edilir?

Çalışma izninin süresi hizmet akdi veya işin süresinden daha uzun olamayacağından yabancı çalışma izinleri, izni veren kurum tarafından iptal edilirse, çalışma amaçlı ikamet tezkeresi resen iptal edilir ve bu yabancılar hakkında ikamet izni ile ilgili umumi hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

Çalışma amaçlı ikamet tezkeresi alan birinin çalışma izni, izni veren kurum tarafından iptal edilirse ikamet tezkeresinin de iptaline karar verilir. Şahsın adresinde bulunamaması veya başvuruda bulunarak emniyet makamlarını bilgilendirmemesi nedeniyle ikamet tezkeresi üzerinde iptal işlemi yapılamayan yabancıların bu tezkereyi kullanmalarının engellenmesi için “İkamet Tezkeresi Geçersiz Kılınan Yabancı” tanımıyla tahsis edilen “Ç” kodlu tahdit (sınırlama) programı altındaki 118 suç kodu ile süreli yurda giriş yasağı kapsamına alınmaktadır.

Türk vatandaşı ile evlenerek vatandaşlık hakkı elde edilebilir mi?

Bir Türk vatandaşı ile evlenmiş olmak yabancılara direkt olarak Türk vatandaşlığını almaya hak kazandırmaz, ancak bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunan yabancı uyruklu şahısların ileriye dönük en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi bulunması gerekir. Ayrıca evli çiftlerde;

a) Aile birliği içinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,

c) Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.

Türkiye'de çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

Yabancıların, çalışma izni başvurularını yurtdışından Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine (Büyükelçilik ve Konsolosluklara) yapmaları gerekir.

Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç en az 6 ay süreli ikamet izni almış olup da süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri ise başvurularını yurtiçinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na doğrudan yapabilirler.

Ancak, turistik ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelen, en az 6 ay ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurtiçinden Çalışma Bakanlığı'na başvurmaları gerekir.

Geçen hafta yabancı personel süresiz çalışma izni aldım, kaç yıllık ikamet tezkeresi alabilirim?

Süresiz çalışma izni almış olan yabancıların çalışma amaçlı ikamet tezkereleri, yabancının talebi ve varsa sözleşme süresi dikkate alınarak, her defasında 5 yıla kadar verilebilmektedir. Ancak, bu 5 yıllık süre yabancının hamili olduğu pasaportun geçerlilik süresinden fazla ise, verilecek ikamet tezkeresi pasaportun geçerlilik süresine göre düzenlenir.

Yabancı personel bağımsız çalışma izni aldığımda kaç yıllık ikamet izni alırım?

Bağımsız çalışma izni almış olan yabancıların çalışma amaçlı ikamet tezkereleri, yabancının talebi de dikkate alınarak, her defasında 5 yıla kadar verilebilmektedir. Ancak, bu 5 yıllık süre yabancının hamili olduğu pasaportun geçerlilik süresinden fazla ise, verilecek ikamet tezkeresi pasaportun geçerlilik süresine göre düzenlenir.

İkamet tezkeresi olmadan ev hizmetlisi olarak yabancı işçi çalıştırmanın cezası nedir?

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılara idari para cezası uygulanır. Ardından 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun'a göre sınır dışı edilirler. Kaçak çalışmaktan dolayı haklarında uygulanan para cezasını ödememeleri halinde ise Türkiye’ye 5 yıl süreyle tekrar girmeleri engellenir.

Diğer taraftan, kaçak yabancı çalıştıran işyeri sahibine de çalıştırdığı yabancı sayısınca idari para cezası uygulanır. Ayrıca kaçak çalıştırdığı yabancıların sınır dışı masrafları (yol ve barınma) da yine işyeri sahibinden tahsil edilir.

Yasalara göre;

Kaçak işçi çalıştıranlara her bir yabancı için 6 bin 795 TL,

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 TL,

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ise 2 bin 717 TL ceza kesilir.

Fiillerin tekrarı durumunda ise para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

İkamet tezkeresi için müracaat süresi ne kadardır?

Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye'ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3. maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren 1961 tarihli Kararname çerçevesinde ikamet tezkeresi almaları gerekir.

Örneğin;

1 yıllık ikamet hakkı bahşeden uzun süreli bir vize ile Türkiye'ye gelen bir Alman vatandaşının 3 ayın sonunda,

Aynı tür vize ile gelen bir Ürdün vatandaşının ise 1 aydan sonra (talep edenlere giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikamet tezkeresi düzenlenebilir),

3 aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının 3 ayın sonunda,

3 aydan az sürelere sahip vize muafiyeti veya diğer vizelerle gelenlerin bu sürelerinin sonunda,

İkamet tezkeresi bulunanların, tezkerelerinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde,

Türkiye'de çalışacak yabancıların ise çalışmaya başlamadan evvel, emniyet makamlarından ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.

Dolayısıyla yabancıların ikamet tezkeresi almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen ikamet tezkerelerinin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da ikamet tezkeresi tanzim edilebilir.

İkamet tezkeresi almış olup da süresini uzatacak yabancıların yapması gereken işlemler nelerdir?

Yabancılar ezkere süresinin bitiminden itibaren izinlerini 15 gün içinde uzatma hakkına sahiptir. Bu itibarla Türkiye'de ikamet tezkeresi alan ve ikametinin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan cezalı ikamet harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle yabancıların fazladan ceza ödememeleri için zamanında ikametli bulundukları ildeki ilk kademe müracaat makamı İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekir.

İkamet tezkerelerini kaybedenler ne yapmalıdır?

İkamet tezkerelerini kaybeden yabancılar derhal ilgili makama müracaat ederek yeni ikamet izni almak zorundadır. Kendilerine kaybettikleri ikamet tezkeresi süresince muteber olmak üzere yeniden ikamet tezkeresi verilir. Verilecek yeni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda yazılı harçların yarısı alınır.

 

Çifte vatandaşlıktan Alman vatandaşlığına geçtim ve eski Türk vatandaşıyım. Mavi / pembe kart uygulaması hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum.

Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de yabancı muamelesine tabi tutulma endişesi, vatandaşlarımızın yabancı devlet vatandaşlığına geçmekten vazgeçip yurtdışındaki haklarından feragat etmelerine neden olunca, Türk vatandaşlığını kaybetmenin sonuçlarını düzenleyen 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29. maddesi, bilindiği üzere 07.06.1995 tarih ve 4112 Sayılı Kanun ile değiştirildi.

Böylece, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu'ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları diğer yabancılardan ayırt edildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile bu kişilerin Türkiye’deki bazı haklarının devamına imkan tanındı. Bu haklar; ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır-taşınmaz mal iktisabı ve ferağı (edinme ve elden çıkarma) gibi haklardır. Uygulamaya ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:

1) “4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” kanunda belirtilen haklardan yararlanmak isteyen kişilere istekleri üzerine yurtdışında konsolosluklar, yurtiçinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince verilmektedir.

2) 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 32. maddesine göre, maddede belirtilen şartların varolması halinde küçük çocukların, vatandaşlıktan izinle çıkan baba ve analarına bağlı olarak isimleri “Türk vatandaşlığından Çıkma Belgesi” nde yer aldığından, bu çocuklar için de “4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” düzenlenmektedir. (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 01.08.2000 tarih ve B050NÜV0070002.145.111-49051 sayılı yazıları.)

3) Bu belgenin sağladığı haklardan yararlanabilmek için belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

4) 4112 Sayılı Kanun kapsamında olan yabancılara verilmekte olan “4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” (Pembe Kart), hukuken yabancı olmuş kişilere ve sadece kanunla belirlenmiş bazı haklara ilişkin işlemlerde kullanılmak üzere verilmekte olup, hiçbir zaman “kimlik” olarak algılanmaması gerekir.

5) Bu kişiler, Türkiye’de Türk vatandaşlarının tabi olduğu kurallara göre çalışabileceklerinden, yabancıların tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kendilerinden çalışma izni ve çalışma vizesi alınması gibi prosedürleri yerine getirmeleri istenmez.

6) Söz konusu kanunun tanıdığı haklardan yararlanmak isteğe bağlı olduğundan, Pembe Kart hamili olmasına rağmen bir takım gerekçelerle yabancı muamelesine tabi tutulmak isteyenlere, talepleri doğrultusunda yabancı işlemi (ikamet tezkeresi verilmesi vs.) uygulanır.

Ancak, Pembe Kart hamili eski Türk vatandaşları, istek ve iradeleri dışında Pembe Kart'ın getirdiği haklardan vazgeçmeleri hususunda zorlanmayarak kendilerine telkinde bulunulmaz.

7) Pembe Kart hamili olup da Türkiye’de öğrenim, çalışma ya da başka amaçlarla ikamet izni talep edenlerin ikamet tezkereleri;

a. Öğrenim, çalışma, turizm, akraba ziyareti, tedavi gibi maksatlarla ikamet izni talep edenlere verilecek tezkereler, şahısların talepleri doğrultusunda verilir.

b. Tanzim edilecek ikamet tezkere süreleri, 5683 Sayılı Kanun'un 4360 Sayılı Kanun'la değişik 9. maddesine göre ikamet tezkerelerinde azami sınır olarak belirlenen 5 yılı aşamayacak şekilde tanzim edilir (resen).

c. Pembe Kart hamili olan kişilerin, doğumla Türk vatandaşı olup da izin almak suretiyle başka bir ülke vatandaşlığına geçen kişiler olması sebebiyle, tanzim edilecek ikamet tezkerelerinden, 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanun'u gereğince alınması gereken tezkere bedeli hariç, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 88. maddesinin (e) bendinde belirtilen “Türk aslından olup Türk Kültürüne bağlı ecnebi uyruklular” kapsamında ikamet tezkeresi harcı alınmadan tanzim edilir.

8) Söz konusu şahısların Türkiye’ye girişte vize alma yükümlülükleri bulunmadığından bu kişilerden kesinlikle vize harcı tahsil edilmez.

9) Yine bu belge hamilleri,Türkiye’de ikamet tezkeresi almaksızın Türk vatandaşı gibi ikamet edebileceklerinden, kendilerinden vize süresi bittiği gerekçesi ile herhangi bir cezalı harç ve ikamet tezkeresi bedeli alınmaz.


Kaş Limanı'nda demirleyen İngiliz vatandaşı yat sahibiyim. Son değişiklikle beraber Türkiye'de oturma izni konusundaki düzenlemeler nelerdir?

Yat turizmi amacıyla vizeyle veya vize muafiyetinden istifade ederek yurdumuza gelen yat sahibi, eşi ve çocukları ile yat mürettebatına, İl Emniyet Müdürlükleri'nce talep ettikleri süreye uygun olarak vize türlerine bakılmaksızın geçerli pasaport ve yat kayıt belgesini ibraz etmeleri halinde 5 yıla kadar ikamet izni verilmektedir. Bu süre her defasında 5'er yıllık sürelerle uzatılır.

Ayrıca, limanlarımıza turizm amacıyla gelen yabancı bayraklı özel yatlarda görevli vizeye tabi ülke vatandaşı yabancı mürettebatın, vizesiz olarak deniz hudut kapılarına gelmeleri halinde kendilerine 90 güne kadar geçerli giriş vizesi verilir ve birinci maddedeki ikamet iznini almaları da mümkündür.


Evimizde Gürcistan uyruklu Yabancı Hizmetçi çalıştırıyoruz. 2012 yılı Şubat ayında oluşan son değişiklikler hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum.

Bugüne kadar yabancı hizmetli olarak çalışanlar 3 aylık kapı vizesi ile Türkiye'ye gelip kaçak olarak dadılık, bakıcılık ve hizmetçilik yapıyorlardı, vize bitiminde yurtdışına giriş-çıkış yaparak tekrar 3 aylık kapı vizesi almaları gerekiyordu.

Yeni düzenlemeyle yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahat süreleri yeniden düzenlendi. 1 Şubat itibariyle yürürlüğe giren düzenleme, Türkiye'ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerden alınmış vizeyle, veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsamaktadır. Türkiye'ye kısa süreli turistik amaçlı olarak dış temsilciliklerimizden alınmış vizeyle, bandrol ya da kaşe vizesiyle (Gürcistan uyruklu hizmetlilerin kullandığı giriş yöntemi) veya vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş olan tüm yabancıları kapsayacak ancak vize rejimine değişiklik getirmemiştir. Türkiye'de toplam kalış süresi, son 180 gün içerisinde 90 gün olup, bu süreden fazla kalmak isteyen yabancıların amacına uygun vize ve ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir. Türkiye'de kalış süresi hesaplamalarında, yabancının Türkiye'den çıktığı gün itibarıyla geriye dönük olarak Türkiye'de ikamet ettiği toplam günlerin sayısı hesaplanmakta, yurtdışında kaldığı günler ile ikamet tezkeresi alarak Türkiye'de kaldığı günler ise bu hesaplamaya dahil edilmemektedir.

Öte yandan Türkiye'deki vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresi, 90 günden az ise yabancının talebi halinde toplam 90 güne tamamlanacak şekilde yurtiçinden uzatılabilir ve bu durumda giriş-çıkış yaparak Türkiye'de tekrar 3 aylık oturma süresi almalarına olanak yoktur.

Yabancıların Türkiye’de vize ve vize muafiyetiyle toplam kalış süresi, son 180 gün içerisinde 90 gün olup, bu süreden fazla kalmak isteyen yabancılar ülke ayrımı yapılmaksızın 6 aya kadar turistik amaçlı ikamet tezkeresi alarak kalabilmektedir.

Örneğin; 90 günlük vize ya da vize muafiyeti olan Gürcü vatandaşları Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 90 günün ardından 6 aya kadar yurtdışına çıkmadan bulundukları yerin İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne müracaat ederek turistik amaçlı ikamet tezkeresi alabilir, akabinde çalışma izni için gerekli belgeleri hazırlayarak işverenleri yabancı personel çalışma izni için Çalışma Bakanlığı'na yurtiçinden başvurur.

Şayet Türkiye'de uzun süredir kaçak olarak kalıyor ise bu durumda yurtiçinden başvuru olanağı olmayıp yurtdışındaki Türk konsoloslukları vasıtasıyla çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Yabancı Personel İkamet İzni harçları ne kadardır?

2012 Yılı Emniyet Müdürlüğü İkamet Tezkeresi Harç Bedelleri Aşağıdaki Gibidir:

Turistik 6 aylık ikamet ortalama 110 USD (yabancı işçinin ülkesine göre değişmektedir)

Çalışma İzni Dahilinde 1 Yıl Süreli Ortalama 220 USD (yabancı işçinin ülkesine göre değişmektedir)

2012 Yılı Çalışma Bakanlığı Çalışma İzni Harç Bedeli 1 Yıl Süreli 137 TL

2012 Yılı Ssk 1 Aylık Prim Tutarı 150 TL

 

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Müşteri Yorumlar

Mr. Preben Riis-Hansen

HAKAN AGRO DMCC
Thanks and regards, Preben Riis-Hansen Firstly, it is nice to get you and your company “9 Ekim Group”

 
Luciano Cagnato

GENERALI
Would like to express my appreciation for the services provided to me and to all expats working for Generali Sigorta A.Ş.

9 Ekim Uluslararası Üyelikler