9ekim Grubunu daha yakından tanıyın...

 

Home  >  SSS Çalışma İzni
Çalışma İzni
Çalışma İzni Sık Sorular Sorular

Çalışma izni yurtdışı başvurusunu Moskova Türk Konsolosluğu'ndan yapacağım. Bu durumda Ankara Çalışma Bakanlığı'na müracaat belgelerini kaç gün içinde teslim etmem gerekiyor?

10 işgünü.

Çalışma izni yurtiçi online başvurusunu Antalya’dan yaptık. Bu durumda Ankara Çalışma Bakanlığı'na müracaat belgelerini kaç gün içinde teslim etmem gerekiyor?

6 işgünü.

Çalışma izni yurtdışı başvurusunu Moskova Türk Konsolosluğu'ndan yaptım. Ankara Çalışma Bakanlığı'na müracaat belgelerini geçerli süre içinde teslim etmezsem ne olur?

Başvurunuz ve yatırdığınız harç iptal olur, tekrar başvuru yapıp, harç yatırmanız gerekir.

Çalışma izni online başvuruyu nasıl yapacağım?

Online (elektronik) ortamda çalışma izin başvurusu yapmak için www.turkiye.gov.tr adresine aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak giriş yapabilirsiniz. (Yabancıların yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aşağıdaki yöntemlerle sisteme girmeleri mümkün değildir. Yabancı şahıs işveren veya bağımsız çalışan olarak başvuracak ise bir Türk Vatandaşına vekalet vererek sisteme girebilir.)

a) PTT şubelerinden sadece TC vatandaşlarına verilen e-devlet şifresi alarak,
b) Cep telefonu veya hattınıza kayıtlı mobil imzayı kullanarak,
c) Elektronik imza kartı veya dijital imza ile giriş yaparak,

Sisteme ilk kez giren başvuru sahibi, öncelikle Kullanıcı Hesabı açarak işveren kaydını yapacaktır. İşveren bilgileri girildikten sonra hesabının onaylandığı hususunda başvuru sahibince bildirilmiş olan e-posta adresine “…. SSK numarasına sahip işyeri için girmiş olduğunuz kullanıcı hesabınız onaylanmıştır” şeklinde bir e-mail gönderilir.

İkinci adımda aynı linkten tekrar giriş yapılarak online çalışma izin başvurusu yapılır. Bu adımda, çalışma izni talep edilen yabancıya ait bilgiler sisteme girilir.

Başvuru tamamlandıktan sonraki adımda işyerinin faaliyet konusuna istinaden istenen bilgiler sisteme girilir, bilahare bunlara ilişkin istenen belgeler de başvuru sahibince elektronik ortamda (scanner ile tarayarak) sisteme yüklenir.

Tekstil firmamızda Alman vatandaşı modelist çalıştırmak istiyoruz. Çalıştırmak istediğimiz yabancı personel şu an İstanbul’da. Yurtiçinden çalışma iznine nasıl başvurabiliriz?

Firma olarak söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere ikamet tezkeresi süresi içinde www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet sistemine girerek, online çalışma izin başvurusu yapmanız gerekiyor. Online başvuru tamamlandıktan sonra çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacak. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterli olacaktır.) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin online başvuruyu takiben 6 işgünü içinde çalışma Bakanlığı'na ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması zorunludur.

Filipinler'deki bir ajans aracılığıyla evimizde dadı olarak çalıştırmak üzere İngilizce bilen yabancı dadı bulduk. İlgili kişi yurtdışında, çalışma izni almak için ne yapmalıyız?

Türkiye’de 6 aydan fazla ikameti olmayan yabancılar, çalışma izni başvurusunu uyruğunun veya daimi ikametinin bulunduğu dış temsilciliğimize yapar. Başvurusu sırasında iş sözleşmesini, davet mektubunu veya şirket ortağı olması halinde buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi’nin yanında bulunması faydalı olacaktır.

Rus Nişanlım Moskova'da bulunan Türk Konsolosluğu'ndan çalışma izni için başvuracak. Başvuruyu yaptıktan sonra Türkiye'de çalışacağı firmanın kaç gün içinde Ankara Çalışma Bakanlığı'na başvurması gerekiyor, yapılacak işlemler nelerdir?

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'un Uygulama Yönetmeliği gereği yabancının yurtdışından yaptığı başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet sistemine girerek online çalışma izin başvurusu yapması gerekmektedir. Online başvuru tamamlandıktan sonra çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanır. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterli olacaktır.) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin yabancının başvurusunu takip eden 10 işgünü içinde Çalışma Bakanlığı'na ulaştırılması zorunludur. Belirtilen sürenin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekecektir.

Çalışma izni başvurusunun cevabını Çalışma Bakanlığı bize kaç günde ve ne şekilde veriyor?

Başvurunuz ortalama 15-20 gün içerisinde yanıtlanır.

Çalışma izin başvurusu Bakanlık tarafından 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, uygulama Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenip, ilgili kurumların da görüşleri alınarak değerlendirilir. Başvuru sonucu (olumlu veya olumsuz)çalışacağı kuruma ve yurtdışı başvurusu ise yurtdışında ilk ön müracaatın yapıldığı Türk konsolosluğuna elektronik ve yazılı olarak bildirilir.

Moldova uyruklu eşim yurtdışından çalışma izni başvurusunda bulundu ve başvuru olumlu yanıtlandı, şimdi ne yapacağız?

Eşiniz çalışma izin belgesini aldığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde ön başvuru yaptığınız Kişnev'deki TC dış temsilciliğine müracaat ederek Çalışma Vizesi talebinde bulunmalı. Ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren de en geç 30 gün içinde İçişleri Bakanlığı'na (İl Emniyet Müdürlüklerine) ikamet tezkeresi almak için başvurması gerekiyor. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.

Türkiye'de yabancı personel hizmetleri konusunda çalışan ilk ve en saygın firmalardan olduğunuzu biliyoruz. Firmamız Hindistan uyruklu yabancı bir yatırımcı ile ortaklık yapacak, yabancı yatırımcının ilk kurulan firmada çalışma izni alabilmesi için 5 Türk personel çalıştırma zorunluluğu var mı? Bilişim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yabancı ortağımıza çalışma izni almak için ne yapmalıyız?

Şirket ortağı olmak isteyen yabancının 40.000 TL'den az olmamak koşuluyla sermaye payının en az %20 olması gerekmektedir.

5 kişilik istihdam şartı Çalışma Bakanlığı'nın izin vereceği tarihin son 6 ayı için aranmaktadır. Taahhüt edilmesi yeterlidir. 6 ay içinde bu taahhüt yerine getirilmezse çalışma izni uzatılmaz.

Çalışma Bakanlığı'ndan yabancılar için özellikle kilit personelin çalışma izni kaç günde çıkar?

Ortalama 1 hafta. Zira, Çalışma Bakanlığı yabancılar arasında kilit personelin çalışma izinlerinin çıkarılmasına öncelik tanır.

Yurtdışında öğrenim gören mesleki hizmetler kapsamındaki yabancılara nasıl çalışma izni verilir?

Mesleki hizmetler kapsamındaki yabancıların çalışma iznine başvurması halinde Çalışma Bakanlığı'na yapılan müraacata ek olarak aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir:

1) Yabancının yurtdışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” alması gerekmektedir.

2) Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis / mimar / şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği vermesi gerekmektedir.

İstanbul Hadımköy'de tekstil sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Firmamızda birden fazla yabancı çalıştırma durumu olduğunda kaç tane TC vatandaşı çalıştırmak zorundayız?

Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı 5 TC vatandaşı istihdamı aranmaktadır.

Etiler'de masaj salonumuz var ve yurtdışından, özellikle Tailand ve Uzakdoğu'dan yabancı masöz için çalışma ve oturma izni almak istiyoruz, ne yapmamız lazım? Başvuru için hangi belgeler gerekiyor?

Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli en az 4 yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınır, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmaz.

Firmamızda çalışacak yabancılara oturma izni ve çalışma izinleri alınacak. Bu konuda firmamız insan kaynaklarına verebileceğiniz hizmetler nelerdir? Hangi konularda çalışma izni danışmanlığı veriyorsunuz?

Firmamız çalışma ve oturma izni resmi işlemlerinin yanında yabancı personel relokasyon hizmetleri konusunda profesyonel hizmet sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çalışma İzni Danışmanlık sayfasını inceleyebilirsiniz.

İmalat sektöründe çalışan dış ticaret firmamızda yabancı personele çalışma izni alınması hizmetinde firmanız ile çalışmak istemekteyiz. Firmamızda çalışma izni alınacak yabancı personele ne kadar aylık ücret vermek zorundayız?

İşveren tarafından yabancı işçiye ödeneceği beyan edilen aylık ücretin yabancı personelin görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, çalışma izni başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancı personele ödenecek ücretin en az;

a) Üst düzey yabancı yöneticiler, yabancı pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yabancı mühendis ve yabancı mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

b) Yabancı birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışma izni alarak çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,

d) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret,

e) Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde (satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.

Yabancı çalışma izinleri alınması konusunda danışmanlık veren Türkiye'de kaç firma var? Firmanızın bu firmalardan farkı nedir?

Yurtiçinde yabancı sermayenin artmasına paralel olarak son 3-4 yıldan beri birçok firma ve kişi bu konu ile ilgileniyor. Özellikle Ankara'da, marka tescil ve belgelendirme gibi konularda hizmet veren kişi ve firmalar var. Yabancı çalışma izinleri ve oturma izinleri aslında relokasyon hizmetleri kapsamında ele alınması gereken konular. Çünkü yurtdışından gelen personel ve ailesi çalışma-oturma izni dışında birçok konuda profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunun farkında olan kurumsal firmalar relokasyon konusunda uzman ve deneyimli bir firma ile çalışmayı tercih ediyorlar.

9ekim olarak 20 yılı aşkın süredir yabancı personel relokasyon hizmetlerini dış kaynak kullanmadan, dil bilen, yasal mevzuata hakim ve konusunda oldukça deneyimli ekibimizle kurumsal düzeyde sürdürüyoruz.

yabancı çalışma izni almak için firmamızın ödenmiş sermayesinin en az kaç TL olması gerekir?

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 USD olması gerekmektedir.

Türkiye'de yabancı çalışma izni alamayan meslekler hangileridir?

1) Dişçilik, ebelik, hastabakıcılık,
2) Eczacılık,
3) Veterinerlik,
4) Özel hastanelerde sorumlu müdürlük,
5) Avukatlık,
6) Noterlik,
7) Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik,
8) Özel istihdam bürosu açmak için başvuracak gerçek kişiler ile tüzel kişileri idare, temsil ve ilzama yetkili kişilerin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
9) Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
10) Gümrük müşavirliği.

Yabancı çalışma izinleri alınması konusunda ilk başvuruda işveren firmadan istenen belgeler nelerdir?

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda ibraz edilecek belgeler, yabancı personelin çalışacağı sektöre göre değişmekle birlikte çalışacağı firmadan istenen başlıca belgeler şunlardır:

1) Çalışma izni başvuru dilekçesi (dilekçe scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online olarak gönderilir ayrıca matbu şekilde işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilir.)

2) Yabancı Personel Başvuru Formu, (elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp matbu olarak bir nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmaz.)

3) Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

4) Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr / zarar tablosu (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

5) Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili merciden (İl Sağlık Müdürlüğü vb.) alınmış faaliyet izin belgesi (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

6) Yabancı personeli istihdam edip çalışma izinleri alacak kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir).

Çalışma izni ilk başvurusunda yabancı çalışandan istenen belgeler nelerdir?

1) Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi örneği (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

2) Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurtdışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.

3) Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

4) Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online olarak ayrıca matbu halde gönderilecektir),

5) Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurtdışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir).

yabancı çalışma izni konusunda uzatma başvurusunda firmadan istenen belgeler nelerdir?

İşveren Kurumdan İstenen Belgeler:

1) Çalışma izni süre uzatma başvuru dilekçesi (dilekçe scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online olarak, ayrıca matbu halde işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir),

2) yabancı çalışma izni Personel Başvuru Formu, (elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp matbu olarak bir nüsha halinde Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır),

3) Değişiklik bulunması durumunda, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

4) Değişiklik bulunması durumunda, sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Müdürlüğü vb.) alınmış faaliyet izin belgesi (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

5) İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge (bu bilgiye Maliye Bakanlığı kayıtlarından Bakanlığımızca online olarak erişilecektir),

6) Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Bakanlık tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından online  kontrol edilecektir,

7) Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir).

Çalışma izni uzatma başvurusunda yabancı personelden istenen belgeler nelerdir?

1) Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

2) Önceki çalışma izni belgesi ve üst yazısı (bu belgeler scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

3) Çalışma Bakanlığınca verilmiş çalışma izni sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi (bu belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir).

Yabancı uyruklu personelimize süreli çalışma izni almak istiyoruz, ilk başvuruda kaç yıllık çalışma izni alabiliriz?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere çalışma bakanlığı yabancı çalışma iznini en çok 1 yıl süreyle vermektedir.

Alman uyrukluyum, Türkiye'de 4 yıldan beri yabancı sermayeli bir firmada çalışıyorum. Alman uyruklu eşim de çalışmak istiyor. Kendisine yabancı çalışma izni alabilir miyim?

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “5 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir. Bu durumda eşiniz 1 sene sonra (5 yıllık kesintisiz ikameti tamamlanacağından) yabancı çalışma izni için başvurabilir.

Yabancı personel çalışma izni ücreti ne kadar?

Yabancıların süreli çalışma ücreti 2012 yılı için;

1 yıla kadar (1 yıl dahil)

137,65 TL

3 yıla kadar(3 yıl dahil)

414,2 TL

Çalışma izni almadan yabancı işçi çalıştıran firma ne kadar ceza öder?

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran işveren çalıştırdığı her yabancı personel için 6.795.-TL ödemekle mesuldur. Kaçak işçi çalıştırmakta ısrar ederse fiilin tekrarı nedeniyle ceza miktarı her yakalandığında bir kat artırılarak uygulanır. Yasalara göre, çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 TL, çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ise 2 bin 717 TL ceza kesilir.

Yabancılar çalışma izni hükmünde çalışan bir yabancıya SSK yaptırmak zorunda mıyız?

Aşağıdaki tablo haricindeki ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik pirimlerinin yaptırılması zorunludur. Tablo dahilindeki ülkelerin sosyal güvenlik primlerinin kendi ülkelerinde ödenmesi esastır.

Türkiye Cumhuriyeti ile sosyal güvenlik anlaşması imzalayan ülkeler aşağıdaki gibidir:

Almanya

Arnavutluk

Avusturya

Azerbaycan

Belçika

Bosna Hersek

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Gürcistan

Fransa

Hollanda

İngiltere

İsveç

İsviçre

K.K.T.C.

Kanada

Kebek

Libya

Lüksemburg

Makedonya

Norveç

Romanya


Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş Türkmenistan uyruklu öğrenciyim. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi'nde burslu olarak okudum. Bu yıl okul bitiyor ve Türkiye'de bazı firmalar beni çalışmak için işyerlerine istiyorlar. Çalışma izni başvurusu yapabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlı'ğı bursu alan yabancı uyruklu öğrenciler haricinde burslu okuyan öğrencilerin yapılan anlaşma gereği okulu tamamladıktan sonra kendi ülkelerinde veya Türkiye haricinde başka ülkelerde çalışması gerekmektedir.

İngiliz vatandaşıyım, Türkiye'de uzun yıllardan beri süreli çalışma izni çalışıyorum. Artık süresiz çalışma izni almak istiyorum. Yabancıların süresiz çalışma izni almasının ana şartı nedir?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “8 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “6 yıllık” kanuni çalışma süresini tamamlayan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

Yurtdışından çalışma izni başvurusu yapıldığında kaç gün sonra cevap alırım?

Ortalama 1 ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevap alabilirsiniz.

Kimler çalışma izni başvurusunda bulunmak zorunda değildir?

• Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup İçişleri Bakanlığı'ndan çıkan izinle Türk vatandaşlığından çıkanlar (Mavi Kart sahipleri),
• Basın Kanunu'na göre çalıştırılacak yabancı muhabirler ile yabancı basın yayın mensupları,
• Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilenler,
• Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar.

Yabancı uyruklulara çalışma izni başvurusu hangi makam tarafından verilir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'a göre, yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'dır. Ancak, yapılan düzenleme sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bilgi vermek koşuluyla;

• Milli Savunma Bakanlığı,
• Sağlık Bakanlığı,
• Dış Ticaret Müsteşarlığı,
• Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmektedir.

Yurtdışından çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

Yabancılar yurtdışından çalışma izni başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler, yabancıların çalışma izni talebine ilişkin değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan çalışma Bakanlığı'na iletirler.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurtdışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütür. Başvuru sırasında istenen belgeler, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden 10 işgünü içinde işverenince Bakanlığa intikal ettirilir. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki 10 işgünü içinde Bakanlığa intikal ettirilmiş bulunan yabancıların çalışma izni başvuruları da değerlendirmeye alınır.

Yabancıların çalışma izni başvurularının mutlak surette elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan yabancıların çalışma izin başvurularının geçerli olabilmesi için internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından matbu şekilde imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte yurtdışı Türk konsolosluğuna yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde şahsen veya posta ile Bakanlığa teslimi gerekmektedir.

Yabancıların calışma izni taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?

Yabancının çalışma izni ya da uzatma talebinin Bakanlıkça reddedilmesi halinde, yabancıya idarenin kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. İdarenin itirazı yerinde görmemesi halinde yabancı, idari yargı yoluna başvurabilir.

Yurtdışı konsolosluklardan yapılan çalışma izni başvuruları sonrasındaki süreç nasıl işlemektedir?

Yurtdışı konsolosluklarından yapılan çalışma izni ve buna bağlı emniyet makamlarından çalışma amaçlı ikamet tezkeresi alınması sırasındaki bürokratik işlem süreci ilgili kurumlar arasında sağlanan mutabakat uyarınca aşağıda esaslara göre yürütülür:

Yurtdışından yapılan çalışma izni ve vize başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na (Emniyet Genel Müdürlüğü) eş zamanlı olarak gönderilir.

Bu taleplere ilişkin, Dışişleri Bakanlığı'nın teleks mesajının tarihi esas alınarak, 15 gün içinde İçişleri Bakanlığı'ndan olumsuz bir cevap alınmadığı takdirde, anılan Bakanlığın ikamet tezkeresi verilmesine esas teşkil edecek çalışma izni ve çalışma vizesi hakkındaki görüşü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca olumlu kabul edilir ve talep 4817 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılır.

“Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan kilit personele çalışma izni ve vizesi başvurularında bu süre 10 gün olarak uygulanır.

Yurtiçinden yabancılara çalışma izni başvuruları nasıl yapılır?

Herhangi bir sebeple en az “6 ay” süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapabilirler. Bu kapsamda yapılan başvurulara istinaden çalışma izni verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması koşulu aranmaz.

Yabancılara çalışma izni başvurularının elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izin başvurularının geçerli olabilmesi için internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından kağıt ortamında imzalanarak yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte online başvurunun onaylanmasını takip eden 6 işgünü içinde şahsen veya posta ile Bakanlığa teslimi gerekmektedir.

Ayrıca, turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni başvuruları yurtiçinden alınmaz. Ancak, özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar veya bunların işverenleri; yabancının Türkiye’de yasal olarak bulunması halinde, çalışma izni müracaatlarını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl yürütülmektedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerekli hallerde ilgili bakanlık ve mercilerin görüşlerini de almak suretiyle çalışma izni başvurusunu sonuçlandırır. Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksik evrakın tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda Kanunun 12. maddesindeki 30 günlük süre eksik evrakın Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle başlar.

Bakanlık çalışma izin başvurusuna ilişkin (olumlu veya olumsuz) kararını, yurtdışından yapılan başvurularda; başvuruyu yapan yabancıya bildirmek üzere (Dışişleri Bakanlığı kanalıyla) ilgili TC dış temsilciliğine de bildirir. Yurtiçinden yapılan başvurularda ise yabancıya veya işverene bildirilir.

Çalışma iznini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç “doksan gün” içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç “otuz gün” içinde de İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları gerekmektedir. Çalışma izinleri, yabancının çalışma vizesi ile ikamet izninin olması halinde geçerli olacaktır.

Yabancılara kaç türlü çalışma izni düzenlenmektedir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri  Hakkındaki  Kanuna göre, Yabancılara 4 farklı türde çalışma izni düzenlenebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.

1) Süreli Çalışma İzni
2) Süresiz Çalışma İzni
3) Bağımsız Çalışma İzni
4) İstisnai Çalışma İzni

Süreli çalışma izni nedir?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere yabancılar için çalışma izni en çok 1 yıl süreyle verilmektedir.

Bakanlık, süreli çalışma izninin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri temel alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Bakanlık bu kararını çalışma izni bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir.

1 yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izni süresi en fazla “2 yıl” daha uzatılabilir. 3 yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla “3 yıl” daha uzatılabilir.

Türkiye'ye çalışmak için gelmiş Cezayir asıllı yabancıyım, beraberimde gelen eşim için çalışma izni alabilir miyim?

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına yabancının kendisi ile birlikte en az “5 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir.

Süresiz çalışma izni nedir?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “8 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “6 yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın çalışma izni verilebilir.

Yabancının en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Yabancının en az “8 yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten sayılır.

Yabancının toplam “6 yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanır ve bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığı'nca belirlenir.

Süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

Bağımsız çalışma izni nedir? Bağımsız çalışma izni nasıl alınır?

Yabancılara bağımsız çalışma izni Türkiye'de en az “5 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları; çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yaratması koşulu ile verilebilir. İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercinin görüşleri de dikkate alınır. Bağımsız çalışacak yabancının en az “5 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Yabancının en az “5 yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır. Bağımsız çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığı'nca belirlenir. Bağımsız çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır.

Emniyet makamlarınca, bağımsız çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bilgi verilir. Bağımsız çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin, diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletilmesi istenebilir. Bağımsız çalışma izni verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bu belge, verildiği tarihten itibaren “3 ay” süreyle geçerlidir.

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ibraz etmesi halinde bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az 3 yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına, çalışma izni nasıl alınır?

Bu durumda olanlara istisnai çalışma izni verilir.

Çalışma izni nasıl uzatılır?

Çalışma izni uzatma talebi, başvuru formu ve Uygulama Yönetmeliği ekinde belirtilen belgelere önceki çalışma izin belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır. Elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni veya süre uzatma başvurularının geçerli olabilmesi için internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının yabancı ve işveren tarafından matbu şekilde imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte internet üzerinden yapılan başvurunun onaylanmasını takip eden 6 işgünü içinde şahsen veya posta ile Bakanlığa teslimi gerekmektedir.

Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

Çalışma izninin bittiği tarihten itibaren geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.

Kilit personel kimdir?

Türkiye'de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan personeli "kilit personel" olarak nitelenir:

• Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
• Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
• Şirketin denetçilerinin, idarî veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
• Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

alanlarından en az birinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişileri çalışma bakanlığı çalışma izni alınmasında kilit personel olarak tanımlamaktadır.

Çalışma Bakanlığı hangi durumlarda çalışma iznini iptal eder?

Türkiye’deki ulusal mevzuata, ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması,

Çalışma izni için gerekli belgelerde sahte evrak verildiğinin tespiti,

Yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdiğinin sonradan tespit edilmesi halinde Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal ederek durumu ilgili mercilere ve başvuru sahibine bildirir.

Ayrıca, ilgili mercinin gerekçeli talebi halinde, Bakanlık iptale ilişkin değerlendirmeyi yapar.

Senegal vatandaşıyım, bir Türk'le evliyim, bugüne kadar geçimimi saat satarak sağlıyordum ancak şimdi iyi bir iş buldum, çalışma izni konusunda durumum nedir?

Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan Bakanlığa istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

Evli kalma süresi 3 yılı doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda, çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder. Bu belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilir. Bakanlık, bu kapsamda verdiği çalışma izin belgelerine bu konuyla ilgili bilgilendirici kayıtları düşer.

Çalışma izni hangi sektörlere alınır?

Eğitim, turizm, eğlence, ev hizmetleri ve havacılık sektörlerinde, mesleki hizmetler kapsamında ve diğer sektörlerde çalışacak yabancılara çalışma izni alınır.

Türkiye'de çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenler 2012 yılı için kaç TL ceza öder?

İzinsiz yabancı personel çalıştırmanın cezası 2012 yılı itibariyle, her yabancı işçi için 6.795 TL'dir.

yabancı çalışma izni hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

a) Yabancının ikamet tezkeresinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ya da geçerlilik süresinin uzatılmaması,

b) Yabancı personelin pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması (İçişleri veya Dışişleri Bakanlıkları'nın uygun görüşlerinin bulunması hali hariç),

c) Yabancı personelin mücbir (zorunlu) sebepler dışında aralıksız olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması hallerinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder.

Yabancı Hizmetçi, hizmetli, dadı ve bakıcıların çalışma izni ve ikamet tezkeresi hakkında 2012 yılında yapılan düzenleme ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Bugüne kadar yabancı personel çalışma izni olmadan kaçak olarak çalışan başta Gürcistan, Moldova, Türkmenistan, Filipinler, Ukrayna ve Rusya Federasyonu vatandaşları 2012 yılı Şubat ayı itibari ile ”kaçak çalışma, yasadışı ikamet, insan ticareti, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı ile her türlü yasadışı faaliyetlere konu olabilecek durumları” engellemeye yönelik olarak yeni uygulama kapsamında, çalışma izni olmaksızın faaliyette bulunamayacaklardır.

Yeni uygulama öncesi dış temsilciliklerimizden alınmış kısa süreli turistik vizeyle, bandrol ya da kaşe vizesiyle veya vize muafiyetinden yararlanarak gelen yabancılar, 3 aylık vizelerinin bitimine birkaç gün kala yurtdışına günübirlik gidip gelerek tekrar 90 günlük Türkiye'de kalış süresi kazanmaktaydılar. Yeni düzenlemeye göre artık 90 gün Türkiye’de kalan yabancı uyruklu çalışanın yurtdışında da 90 gün kalması gerekiyor. Yabancı uyruklu çalışanlar daha önce sadece giriş çıkış yaparak çalışmaya devam edebiliyordu, yeni uygulama ile bu duruma son verildi veTürkiye'de toplam kalış süresi, son 180 gün içerisinde 90 gün olarak değiştirildi. Bu süreden fazla kalmak isteyen yabancılar artık amacına uygun bir vize ve ikamet tezkeresi almak zorundalar.

Bu durumda, 90 günlük Türkiye'de kalış süresinden fazla kalmak isteyen yabancılar ülke ayrımı yapılmaksızın 6 aya kadar turistik amaçlı ikamet tezkeresi alarak kalabilecekler. Örneğin; 90 günlük vize ve vize muafiyeti olan Rus vatandaşları Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 90 günün ardından 6 aya kadar yurtdışına çıkmadan turistik amaçlı ikamet tezkerelerini bulundukları yerin İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne müracaat ederek alabilmektedirler.

Türkiye'de 6 aya kadar turistik amaçlı ikamet tezkeresi olan yabancılar çalışma izni başvurusu yapma hakkına kavuşmaktadırlar. Zira mevcut kanun doğrultusunda yurtiçinden yabancı personel çalışma izin talebinde bulunabilmek için; yabancı şahsın Emniyet makamlarınca verilmiş en az 6 ay süreli ikamet tezkeresine sahip olması gerekir. Aksi halde yabancı personel çalıştırmak için yabancı çalışma izni başvurusunun yurtdışındaki Türk konsolosluğu aracılığı ile yapılması gerekir.

Türkiye'de bugüne kadar çalışma izni olmaksızın hizmetçi, hizmetli, dadı, bakıcı, hastabakıcı gibi pozisyonlarda çalışmış yabancı işçilerin geçmiş dönem cezalarını ödemelerine rağmen, Türkiye'den yurtiçi başvuru yolu ile ikamet izni almalarına olanak yoktur. Uzun yıllardan beri  yabancı uyruklu çalışma izni almadan Türkiye'de kaçak olarak çalışmış yabancı işçilerin, yabancılar şubesine kaçak cezalarını ödeyip, kendi ülkelerine dönüp, ülkelerindeki Türk konsoloslukları aracılığı ile çalışma izni için gerekli belgeler ile çalışma bakanlığı yabancı çalışma izni için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ortalama 30 gün içinde yanıtlanan başvurunun olumlu olması halinde pasaportlarına çalışma vizesi tatbik edilmiş olarak Türkiye’ye giriş yapabilir, 1 aylık başvuru süresini geçirmeden ikamet tezkerelerini alabilir, işverenleri SSK kayıtlarını yaptıktan sonra sosyal güvenceye kavuşarak, hem kendileri hem işverenleri adına yasal zeminde kanuni olarak çalışabilirler.

İlk çalışma izni başvurusunda, Çalışma Bakanlığı'nca 1 yıllık çalışma süresi verilir. Akabinde bu süre 2 yıl olarak uzatılabilmektedir.

Yabancı personel çalıştırma harçları ne kadardır?

2012 Yılı Emniyet Müdürlüğü İkamet Tezkeresi Harç Bedelleri:

• Turistik 6 aylık ikamet ortalama 110 USD (yabancı işçinin ülkesine göre değişmektedir)
• Çalışma İzni Dahilinde 1 Yıl Süreli Ortalama 220 USD (yabancı işçinin ülkesine göre değişmektedir)
• 2012 Yılı Çalışma Bakanlığı Çalışma İzni Harç Bedeli 1 Yıl Süreli 137 TL
• 2012 Yılı SSK 1 Aylık Prim Tutarı 150 TL

Yasal mevzuat ile ilgili yararlanabileceğiniz kaynaklar:

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=sss

 

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Müşteri Yorumlar

Mr. Preben Riis-Hansen

HAKAN AGRO DMCC
Thanks and regards, Preben Riis-Hansen Firstly, it is nice to get you and your company “9 Ekim Group”

 
Luciano Cagnato

GENERALI
Would like to express my appreciation for the services provided to me and to all expats working for Generali Sigorta A.Ş.

9 Ekim Uluslararası Üyelikler